Olivia Newton John & Clinton in Vegas!

Clinton and his celebrity icon, Olivia Newton-John, take on Sin City!